|   Thứ Năm, 24.04.2014
BHYT tuần 16/2014

Danh sách bài hát đề cử cho Liveshow 6/2014 (Bình chọn từ 17/04 ÷ 14/05/2014)

Sắp xếp theo:

Videoclip trong các Liveshow (Hãy xem để bình chọn)

 • 001
 • Anh mơ   |  Liveshow tháng 1

  Ca sĩ:Anh Khang | St:Anh Khang

 • fax0/7644   fax0/3518   fax2/29616  

  Tổng: 0.00%

 • 040
 • Bay   |  Liveshow tháng 4

  Ca sĩ:MicroWave | St:Microwave

 • fax0/7644   fax0/3518   fax2/29616  

  Tổng: 0.00%

Số người Online: